AKTUELLT JUST NU

2014-16
I kvarteret Hållstugan i centrala Örebro medverkade vi under flera år i skapandet av en ny typ av restaurangmiljö med lokaler av olika karaktär och med överglasning av gården. I projektet ingick en rekonstruktion av gatuhusets nyrenässansfasad, som fick Örebro Hembyggds-förenings byggnadsvårdspris 2014. Under namnet Makeriet har anläggningen blivit en populär miljö i Örebro.

År 2015 återinvigdes Lindgårdens församlingshem i Västanfors, Fagersta, där vi medverkat vid återuppförandet efter en förödande brand. Västanfors är en socialt mycket aktiv församling som driver omfattande skol- och förskoleverksamhet. F.n.v. arbeter vi med förslag till en ny idrottshall och en ny förskola i form av en tillbyggnad till den gamla sockenstugan.

Sakkunnigcertifiering
Stig har certifierat sig som Sakkunnig avseende kulturvärden och Eva som Sakkunnig Tillgänglighet. Därmed har vi kompetens att åta oss uppdrag och ge sakkunnigutlåtande i projekt med svåra avväganden mellan kulturmiljö- och tillgänglighetsproblematik. Detta har medfört en lång rad med uppdrag på dessa teman, bl.a. i Wadköping, Nora Järnvägsmuseum, Pershyttan, Stripa Gruva, Eklundaskolan, Sveaskoln, samt ett flertal sakkunnigutlåtande rörande tillgänglighet i bostadsprojekt. Som en del i ett ramavtal rörande kulturmiljöprojekt med Örebro m.fl. kommuner, har vi bl.a. deltagit i renoveringen av funkisbiografen Roxy i Örebro, invigd 2018.

Pågående 2019
Fem förskolor i Enköping, som ska uppföras efter ett av oss framtaget typförskolekoncept, befinner sig i olika stadier mellan förslagsskiss och uppförande. Dessa är Hummelsta, Skolsta, Grillby, Korsängens och Örsundsbros förskolor, den senare under byggnad.

AKTUELLA PROJEKT