AKTUELLT JUST NU

2013-14
Ramavtal med Kristinehamns kommun. I kvarteret Hållstugan i centrala Örebro medverkar vi i skapandet av en ny typ av restaurangmiljö med bl.a. överglasning av gården och rekonstruktion av gatuhusets nyrenässansfasad. De nyinvigda Skolsta skola och Åkersbergs förskola i Enköping blir miljöcertifierade, den förra silver och den senare guld. Vi projekterar också återuppbyggnaden av det brandhärjade församlingshemmet Lindgården i Fagersta och en nerbrunnen skollänga i Grillby, Enköping.

Byggnadsvård 2011-12
Den inre restaurerungen av Vikers kyrka i Nora bergslagsförsamling iinvigdes i juli 2011. Strax efter årsskiftet 2012 färdigställdes ombyggnaden av Julita kyrkas sakristia i Södermanland.

Mars 2011
Örebro kommun tecknar ramavtal med Studio A. 2013 invigdes Ervalla förskola och i slutet av 2014 tas Körsbärgårdens ny-/ombyggda förskola i bruk.

Januari 2009
Studio A tecknar ramavtal med Enköpings kommun. Vi har under de gångna åren haft ett givande samarbete med många intressanta projekt. Samma år tecknar vi också ramavtal med Socialstyrelsen om inredning och färgsättning av bland annat sex nya regionkontor i Sverige.

AKTUELLA PROJEKT