Studio A på MOMA, New York, juni 2012..............

VILKA ÄR VI?

Eva och Stig är arkitekter med utbildning från LTH, Lund, och har genomgått Konsthögskolans utbildning i Restaureringskonst.

Eva har lång erfarenhet av skolplanering och förnyelse av utbildningslokaler.

Stig har stor erfarenhet av byggnadsvård, och har för Riksantikvarieämbetets räkning författat boken "Fem pelare - en vägledning för god byggnadsvård".

Christel är inredningsarkitekt med utbildning från HDK, Göteborg, Master of Fine Art in Design. Hon arbetar främst med våra många inredningsuppdrag.

Stig Robertsson
Christel Lundborg Tyrsmo
Eva Robertsson     
Arkitekt SAR/MSA
Arkitekt MFA, SIR/MSA
Arkitekt SAR/MSA   
Tel. 070-77 93 998
Tel. 070-488 68 96
Tel. 070-48 00 975

Utdrag ur vår kvalitets- och miljöpolicy:

  • Att arbeta med stor lyhördhet för beställarens behov och uppdragets speciella art och förutsättningar
  • Att i samarbete med alla inblandade utveckla byggnadsprojekt med rätt teknisk, funktionell, estetisk och miljömässig kvalitet.
  • Utformning, konstruktion, material och tekniska system ska alltid föreslås och väljas utifrån en värdering av miljöpåverkan, hälsoeffekter, resurseffektivitet och kretsloppsaspekter.
  • Befintliga miljöer och byggnadsvårdsprojekt ska alltid hanteras med hänsyn till varsamhets- och kulturhistoriska aspekter.
  • Byggnader och inredning i existerande miljöer ska alltid betraktas som en resurs, vars värde av skilda slag och återanvändningsmöjligheter ska beaktas.
  • Att arbetet på kontoret utmärks av kreativt nytänkande i kombination med beprövade arbetssätt med hög ambitionsnivå.