BYGGNADER FÖR
       UTBILDNING, MÖTEN & ARBETE

Ett stort intresse för hur rum och byggnader ska utformas för att befrämja lärande och möten mellan människor, har medfört en mångfald uppdrag. Här ingår allt från förskolor, F-9 skolor och gymnasieskolor till kurs- och konferensanläggningar och samlingssalar. Även utformning av arbetsplatser, framför allt i kontorsmiljöer, ingår i denna kategori.

Projektexempel: