BYGGNADSVÅRD & RESTAURERING

Vårt stora intresse för byggnadsvård är en viktig förutsättning för arkitektkontoret. Det innebär uppdrag med såväl dokumentation och antikvariska förundersökningar som restaurering och anpassning av byggnader med stort kulturhistoriskt värde.

I byggnadsvårdsbegreppet ingår också att varsamt omforma mer modern bebyggelse för nya behov, t.ex. skolor och konferensanläggningar.

Vi är väl förtrogna med äldre byggnadsteknik och material, liksom vikten av kunskap om en byggnads egenskaper och historia för att kunna utföra varsamma åtgärder. Vi har också stor erfarenhet av kyrkorummets förutsättningar och krav.

Stig innehade slottsarkitektuppdraget för Örebro slott 2000-2007. Det innebar ett helhetsansvar för att alla förändringar utfördes med hänsyn till slottets stora kulturhistoriska värde.

Stig har också deltagit i utvecklingen av RAÄ's modell för Svenska kyrkans vård- och underhållsplaner. Vi utför vård- och underhållsplaner efter en egen utvecklad datormodell. Alla uppgifter läggs in i databaser så att planen blir "intelligent", och man kan lätt göra utskrifter av just de uppgifter som behövs i förvaltningsarbetet. Det blir lätt och överskådligt att införa uppgifter och det finns särskilda funktioner för att uppdatera planen.

Projektexempel: